ELGATE – RIDI Group dołącza!


RIDI Group jest uczestnikiem system informacyjnego ELGATE dla przemysłu elektrycznego i hurtowni elektrycznych, stworzonego wspólnie z Centralnym stowarzyszeniem przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego (ZVEI e.V.) oraz Federalnym stowarzyszeniem hurtowni elektrycznych (VEG e.V.)
Umożliwia on szybką wymianę informacji na temat dostępności produktów. Pracownik hurtowni elektrycznej ma dostęp do informacji przez 24 godziny na dobę, niezależnie od obecności swojej osoby kontaktowej w RIDI Group. Dzięki temu szybciej i łatwiej może uzyskać odpowiedź na standardowe zapytania.

Drukuj stronę