RIDI LEUCHTEN GMBH
RODZINNA FIRMA Z DUŻYMI PERSPEKTYWAMIRIDI jest jednym ze znaczących w Europie producentów lamp technicznych i lamp specjalnie projektowanych.


Spektrum sprawdzonych modeli opraw, stały rozwój naszych opraw i ukierunkowane na klienta koncepcje specjalnych modeli wyróżniają firmę RIDI jako producenta wysokiej jakości. RIDI urzeczywistnia planowanie oświetlenia od prostych rozwiązań aż do kompleksowych instalacji sterowania oświetleniem.

W roku 1957 firma RIDI Leuchten po raz pierwszy uruchomiła produkcję lamp kuchennych. Z biegiem lat RIDI stała się znaczącym przedsiębiorstwem. Aktualnie RIDI posiada wiele zakładów produkcyjnych w Niemczech i w Polsce, spółek-córek w krajach europejskich oraz liczne przedstawicielstwa, dzięki czemu ma doskonałą reprezentację na obszarze całych Niemiec i Europy.

Zakład w Jungingen posiada powierzchnię produkcyjną wynoszącą ok. 35.000 m² i jest też jednocześnie siedzibą centrali firmy. Produkuje się tu głównie oprawy rastrowe, systemy świetlne, oświetlenie architektoniczne oraz oprawy specjalne. Oprócz tego wytwarza się tu jeszcze wiele komponentów do opraw dla zakładów w Zeuthen i Rellingen. W Rellingen na powierzchni 2.800 m² produkuje się wyłącznie części dla systemu ciągu oświetleniowego RIDI LINIA. Ze względu na duże ilości sztuk tych produktów produkcja jest w dużym stopniu zautomatyzowana. W zakładzie produkcyjnym w Zeuthen na powierzchni 15.000 m² produkuje się oprawy typu "downlights", oprawy z kloszen, oprawy wiszące i listwy oświetleniowe.

Z myślą o przyszłości utworzono w Jungingen Wydział LED, który zajmuje się wyłącznie pracami nad rozwojem techniki LED, konstrukcjami specjalnymi i wyposażeniem własnym. Dzięki własnym liniom montażowym LED firma RIDI może produkować odpowiednie moduły LED, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie techniki oświetleniowej i wzornictwa. Maszyny montażowe LED umożliwiają firmie RIDI tworzenie ścierzek przwodzących, wyposażanie w LED-y i późniejsze lutowanie poszczególnych modułów o różnych formach, mocach i kolorach światła.

Po przeprowadzonej integracji marek Spectral i RIDIhomelight paleta produktów firmy RIDI sięga od opraw technicznych i funkcjonalnych ciągów świetlnych, poprzez wykonania specjalne, aż do oświetlenia mieszkań.

Bardzo dobrze znana w kręgach architektów marka Spectral został przejęta w 2010 roku i jest nadal ciągle rozwijana. Spectral jest synonimem wzornictwa i architektury oświetleniowej i tym samym stanowi idealne uzupełnienie asortymentu. Także i w tym zakresie technologia LED przyczyniła się do napędu innowacyjności.

Linia produkcyjna RIDIhomelight oferuje wysokiej jakości lampy na użytek prywatny, dla hoteli, domów studenckich oraz eleganckich biur. Uzupełniającym asortymentem są jedyne w swoim rodzaju lampy wykonane z wysokowartościowego szkła. Oprawy te stanowią atrakcję wzorniczą, a światło tych lamp zapewnia przyjemny nastrój w pomieszczeniu.

Świadoma odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego firma RIDI daje sama dobry przykład. Budynki firmowe w filii w Jungingen są klimatyzowane i ogrzewane z wykorzystaniem energii odnawialnej. Także instalacja do powlekania proszkowego jest w ten sposób zasilana. Energia jest dostarczana przez spółkę BEK Bioenergie Killertal GmbH, która w roku 2011 wybudowała naprzeciwko terenów firmowych RIDI elektrociepłownię na biomasę. Jako największy odbiorca wytworzonego ciepła firma RIDI klimatyzuje i ogrzewa pomieszczenia w sposób neutralny dla klimatu i tym samym wnosi duży wkład na rzecz ograniczenia CO2 i ochrony klimatu.

Grupa firm RIDI wraz z trzema markami RIDI, Spectral i RIDIhomelight oferuje swoim klientom bogatą wiedzę techniczną, w powiązaniu z doskonale rozwiniętą strukturą sprzedaży. RIDI w równym stopniu opowiada się za produkcją dużymi jak i małymi seriami. Jest to możliwe dzięki głęboko zakorzeniowej produkcji we własnym zakresie, silnie rozwiniętemu innowacyjnemu zarządzaniu inwestycyjnemu i wysoko postawionym wymaganiom jakościowym wobec kierownictwa firmy.

RIDI poszerza możliwości - ukierunkowanie na klienta, indywidualizm, trwałość, wysoka jakość i postęp technologiczny.

Drukuj stronę