ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO NATURALNE

ODPOWIEDZIALNE POSTĘPOWANIE Z ZASOBAMI NATURALNYMI

Spółka BEK Bioenergie Killertal GmbH dostarcza od 2011 roku energię z pracującej na biomasie elektrociepłowni, która znajduje się bezpośrednio przy terenie firmy RIDI w Jungingen. Aktualnie cały zaklad w Jungingen jest ogrzewany przez tą elektrociepłownię i tym samym jest największym odbiorcą wytwarzonego ciepła. W ten sposób przyczyniamy się w dużym stopniu do zmniejszenia ilości CO2 i tym samym działamy na rzecz ochrony klimatu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NASZE PRODUKTY

Jesteśmy świadomi tego, że działamy w branży, która w bardzo intensywny sposób korzysta z energii. Dlatego jednym z naszych najważniejszych celów jest organizowanie produkcji w możliwie jak najbardziej oszczędny sposób. Dużą uwagę przywiązujemy już podczas prac rozwojowych i wytwarzaniu produktów do tego, aby praca przebiegała przy jak najmniejszym zużyciu energii i wykorzystaniu synergii.

Dzięki nowej technologii LED i wysokooszczędnym lampom możemy przyczynić się także naszymi produktami do znaczącego zmniejszenia zużycia energii przez naszych klientów. Poza tym wszystkie produkty firmy RIDI odpowiadają wymaganiom wytycznych RoHS (ograniczone stosowanie substancji niebezpiecznych) i wytycznych WE REACH. Po upływie czasu użytkowania odbieramy oprawy w ramach WEEE i je przetwarzamy w sposób przyjazny środowisku.

Fachowo i w sposób przyjazny dla środowiska utylizujemy opakowania, w których są sprzedawane i transportowane nasze produkty. W ten sposób przyczyniamy się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych i oszczędzania zasobów naturalnych.

Drukuj stronę