Nagroda za prowadzenie badań: Innowacyjność dzięki badaniom


W Niemczech działa około 3,5 miliona przedsiębiorstw, spośród których mniej niż jeden procent prowadzi badania – to niezwykle ważna grupa. Tylko badania pozwalają bowiem odkrywać nowe rzeczy oraz przyczyniać się do innowacji i rozwoju.

RIDI Leuchten GmbH należy do grona firm, które wykazują szczególne zaangażowanie na rzecz badań i rozwoju; w uznaniu tych zasług została wyróżniona przez niemiecką organizację Stifterverband nagrodą „Innowacyjność dzięki badaniom”.

Stifterverband to jedna z największych prywatnych organizacji wspierających naukę w Niemczech. Oprócz zaangażowania na rzecz młodych naukowców, wysokiego poziomu uniwersytetów i zaawansowanych badań do jej obowiązków należy także analiza i ocena niemieckiego systemu prowadzenia badań i wprowadzania innowacji. Ile inwestuje niemiecka gospodarka w badania i rozwój? W jaki sposób wpływa to na przygotowanie kraju na przyszłe wyzwania? Pytania te są przedmiotem corocznej analizy działań badawczo-rozwojowych przeprowadzanej przez dział statystyki naukowej organizacji Stifterverband na zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych.

https://www.stifterverband.org/

Drukuj stronę